محصولات

نشت یاب

دستگاه نشت یاب شرکت BEKO کشور آلمان

اندازه گیری بخارات روغن

دستگاه اندازه گیری بخارات روغن شرکت BEKO کشور آلمان

دبی سنج

دستگاه دبی سنج شرکت BEKO کشور آلمان

رطوبت سنج

دستگاه رطوبت سنج شرکت BEKO کشور آلمان

پروژه های EPC

پروژه های به اتمام رسیده در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی

مولدهای اکسیژن و نیتروژن به روش سرمایش

مولدهای اکسیژن و نیتروژن به روش سرمایش شرکت اینماتک کشور آلمان

مولدهای اکسیژن و نیتروژن به روش غشایی

مولدهای اکسیژن و نیتروژن به روش غشایی شرکت اینماتک کشور آلمان

مولدهای اکسیژن و نیتروژن به روش جذبی

مولدهای اکسیژن و نیتروژن به روش جذبی شرکت اینماتک کشور آلمان

مخازن هوای فشرده

مخازن هوای فشرده شرکت توسعه صنایع فراز کمپرسور

OWAMAT

دستگاه OWAMAT شرکت BEKO کشور آلمان

درایر ممبرینی

درایرهای ممبرینی شرکت BEKO کشور آلمان

درایر جذبی

درایرهای جذبی شرکت BEKO کشور آلمان


  • 1
  • 2