گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

 • گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

   

  گواهینامه ها
  گواهینامه و نمایندگی شرکت BERG آلمان گواهینامه و نمایندگی انحصاری شرکت BEKO آلمان
  berg-certificate beko-certificate-2016-1
     
  گواهینامه و نمایندگی انحصاری شرکت INMATC آلمان گواهینامه و نمایندگی انحصاری شرکت RENNER آلمان 
  distributor-certificate-faraz-2016-17_001  renner-certificate2016-1

   

  تقدیرنامه ها

  تقدیرنامه 4

  تقدیرنامه 3

     

  تقدیرنامه 1