دفتر مرکزی

  • تهران، پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری 16، پلاک 138

  • Tel: 021-76250850

  • Fax: 021-76250860

  • Sales: 09128499901-4

  • After sales: 09128481600

  • info@faraz-compressor.com

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

  • 4 + 42 =